GGZ Bontiusplaats

Visie

GGZ Bontiusplaats is opgericht door twee ervaringscounselors die werkzaam zijn op het knooppunt van zorg en media. Zij kennen de problemen van hun doelgroep en hebben zich in de praktijk ontwikkeld als adviseur bij, en/of behandelaars van verslavingsgerelateerde problemen.

De activiteiten van GGZ Bontiusplaats richten zich op het verlenen van trainingen en consultaties aan instellingen binnen de verslavingszorg en op het verlenen van ambulante behandeling aan volwassenen met verslavingsproblematiek en psychiatrische co-morbiditeit. De gehanteerde methode kent specifieke technieken voor behandeling en preventie door te leren omgaan met werkgerelateerde stress en deadlines.

GGZ Bontiusplaats wil door clienten en hun eventuele werkgevers, verwijzers, verzekeraars en collega's gezien worden als een instelling voor efficiente preventie en behandeling van verslavingsproblematiek, met name gericht op stressgerelateerd werk in de media en in creatieve beroepen.


GGZ Bontiusplaats streeft naar transparante bedrijfsvoering en financiƫle verantwoording. De bedrijfsprocessen worden mede ingericht om aan dat streven te voldoen.

Met haar activiteiten wil GGZ Bontiusplaats bijdragen aan:

  1. Een efficient gezondheidszorgbeleid, zoals door het samenwerken met andere instellingen op het gebied van de intra-, semi- en extramurale gezondheidszorg;
  2. Doelgerichte voorlichting aan, en behandeling van personen met psychische, werkgerelateerde problemen en/of afhankelijkheidsproblematiek;
  3. Doelgerichte en efficiente verlening van diensten bij de begeleiding en hulp bij het maatschappelijk herstel, zoals op het gebied van wonen, werk, dagbesteding en financien, waaronder begrepen rehabilitatie en re-integratie;
  4. De ontwikkeling van een specifieke behandelingen voor verslavingsproblematiek voor personen werkzaam in media en creatieve beroepen, gericht op de preventie van verslaving middels (leren) omgaan met risicofactoren als werkstress en deadlines.